``Kas geba remdamasis sena atrasti nauja, vertas būti mokytoju.``

(Konfucijus)

Psichoterapija – tai reguliarūs susitikimai su psichoterapeutu (psichologu ar psichiatru) vieną arba du kartus per savaitę. Psichoterapija būna efektyvesnė, jei susitikimai vyksta kiekvieną savaitę tuo pačiu laiku. Pacientas turėtų įsipareigoti lankyti visus paskirtus susitikimus pagal susitarimą su psichoterapeutu.

Psichoterapija gali būti individuali , porų arba grupinė. Individualus psichoterapinis susitikimas trunka 50 min.; poros bei grupinis – 1val.30min.

Psichoterapijos tikslas – padėti žmogui suvokti vidinių ir išorinių konfliktų priežastis, savo elgesio stilių, ieškoti naujų sėkmingesnių elgesio būdų.

Psichoterapija taikoma išgyvenant:

  • Įvairius neurotinius sutrikimus (nerimą, baimę, depresiją, asmenybės sutrikimą, potrauminį stresą)
  • Sunkumus , santykiuose su kitais žmonėmis
  • Nepilnavertiškumą
  • Perdėtą drovumą
  • Nesibaigiantį gedėjimą dėl patirtos netekties

Psichoanalitinė/psichodinaminė psichoterapija padeda pamatyti vidinius konfliktus, kurie dėl žmogaus psichologinių savybių jam pačiam lieka nepažinūs. Terapijos metu atsirandanti įžvalga padeda pažinti save. Siekiama ne šiaip išsivaduoti iš vieno ar atskirų simptomų, tačiau atkurti pasitikėjimą savimi, atrasti gyvenimo skonį, naujos įžvalgos dėka pakeisti santykius su kitais žmonėmis.

Psichoterapija gali būti ir skausminga, nes gali (ir dažniausiai turi) būti paliesti taip pat ir nemalonūs momentai, kurie neduoda ramybės ir kliudo “normaliai” gyventi.

Kognityvinė Elgesio psichoterapija padeda: 1) keisti mąstyseną, t.y. kad mintys, įsitikinimai, požiūriai, nuostatos, samprotavimai ne trukdytų, o padėtų gyventi (kognityvinis terapijos aspektas);
2) imtis tokių veiksmų, kurie duos norimų ir laukiamų rezultatų (elgesio aspektas). Kognityvinė elgesio terapija remiasi  čia ir dabar  principu: psichoterapinės intervencijos fokusuojamos į dabartį, sprendžiamos dabarties problemos ir sunkumai. Šios terapijos intervencijos nesiekia atskleisti pasąmonėje glūdinčių priežasčių iš praeities, kurios galėtų daryti įtaką dabarties problemoms, vietoj to ji stengiasi padėti sukurti naują, labiau pritaikytą būdą geriau gyventi ir jausti dabartį.


Psichoterapijos trukmė:

  • trumpalaikė (4-5 mėn.);
  • vidutinė (6-12 mėn.);
  • ilgalaikė (ilgiau nei vieni metai).

Psichoterapijos efektyvumas yra tiesiogiai susijęs su jos trukme. Terapija tęsiasi tol, kol kenčiama dėl dvasinio diskomforto. Paprastai nenumatomas joks konkretus terminas, o terapija baigiama bendru psichoterapeuto ir paciento sutarimu. Pacientas turi teisę bet kada psichoterapijos atsisakyti, tačiau toks atsisakymas turi būti suvoktas (t.y. tam skiriami bent keli susitikimai).

Kaina:  Individuli terapija : 60 eurų (vieno terapinio susitikimo)

Grupinė terapija : 20 eurų ( vieno terapinio susitikimo)